23.06.2017

Nacionalni autoritet za kvalifikacije obaveštava za da je otvoren konkurs za aplikaciju stručnjaka na Ugovor o posebnom uslugama, radi pridruživanju stručnom panelu koji preduzimaju aktivnosti za verifikaciju profesionalnih standarda preporučenih od strane Saveta za profesionalno obrazovanje i osposobljavanje i obrazovanje odraslih na usvajanje Upravnom odboru Nacionalnog autoriteta za kvalifikacije za sledeće profile iz:

Nacionalni Okvir Kvalifikacija

Osnovna struktura sačinjena je od osam nivoa koje kvalifikacije, moduli i svaka druga komponenta kvalifikacija može izabrati. Svaki nivo NOK je određen sa..Vise...

Vodić

Nacionalni Okvir Kvalifikacija zasniva se na tri paketa izvora koji omogućuju detaljne direkcije za razvoj i sprovedbu profesionalnih kvalifikacija na bazi kriterijuma... Vise...

Publikacije

Ovde možete naći sve odluke upravnog odbora za kvalifkacije, objave za stručnjake, obrazce za validaciju i akreditaciju, plan rada kao i razne materijale za promovisanje Nacionalnog Autoriteta za Kvalifikacije Vise...